ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Toplum içinde yaşayan bireyler olarak içinde yaşadığımız toplumla uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmamız beklenir. Bireylerin birbiriyle ve çevresiyle dengeli ilişkiler kurulabilmesinin yolu ise çocuklukta aldıkları eğitimle gerçekleşebilir.   Çocukluk, insan kişiliğinin gelişimlerindeki en temel faktör olması nedeniyle çok önemlidir. Doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre koşulları ve dengeli ebeveyn  tutumları […]

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

•    Otizm•    Asperger Sendromu•    Rett Sendromu   OTİZM Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen, nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın 3. yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genellikle öğrenme güçlüğü çekerler. Otistik çocuklar, çevresindeki dünyayı algılamakta ortak zorluk çekerler. Otizm, erkek çocuklarda, kız çocuklara oranla daha çok görülmektedir. Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların […]

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ) ,çocuk ve ergenlerde aşırı hareketlilik dikkat sorunları ve dürtüsellikle karakterize edilen bir tablodur. Bir çocukta bu bozukluğun varlığının teyit edilebilmesi için, belirtilerin yedi yaşından önce başlamış olması gereklidir.   Ayrıca dürtüsellik, dikkat dağınıklığı ve hareketlilik belirtileri çocuğun yaşamını, kişilerarası ilişkilerini veya okul hayatını olumsuz biçimde etkileyecek düzeyde olmalıdır. […]

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Öğrenme Güçlüğü; Bir çocuğun, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma – yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. Yaşam boyu sürebilen bir bozukluktur. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlülüğün en çarpıcı özelliğidir. Bazı çocuklar açısından, öğrenme […]

ZİHİNSEL ENGEL – MENTAL RETARDASYON

Zekâ: Doğuştan var olan hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Zeka sayesinde insan kendisini ve çevresini anlar. Olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir.   Zihinsel Engellilik: Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında ortaya çıkan, sosyal uyum becerilerinde görülen yetersizlik, dikkat, algılama bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından […]

Bilgi Bankası

Zihinsel engelli bireyler, yaşıtlarına göre kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim, duyusal ve motor becerilerinde geç ve yavaş öğrenirler. Öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre Dünya nüfusunun %3 ü Zihinsel engellidir. Her toplumda her ailede görülebilir.

Eğitim Alanları

Okul Başarısızlığı Öğrenme Güçlüğü Okuma-Yazma Güçlüğü Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Otizm-Asperger Sendromu- Rett Sendromu Dawn Sendromu-Williams Sendromu Mental Retardasyon-Zihinsel Engel Erken Çocukluk Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Spor, Resim, Müzik,Tiyatro,sirk,Piknik,Gezi vb). Bedensel Engel – Fizyoterapi Eğitimi   […]

Bedensel Engel

Spina Bifida, Cerabral Palsy, Epilepsi, Kromozon Anomalisi, Gelişim Geriliği gibi tanılar konmuş bireylere, kaba ve ince motor becerilerinin gelişmesine yönelik fizyoterapi eğitimi, uzman fizyoterapistlerimiz tarafından verilmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Atipik Otizm gibi tanılar konmuş bireylere, zihinsel engeli olmasa da genel olarak iletişim ve sosyal uyum becerilerinde ciddi sorunlar yaşayan bireylere bireysel ve grup eğitim dersleri verilmektedir. İletişim becerileri, taklit becerileri, sosyalleştirme becerileri, akademik beceriler gibi…

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

EĞİTİLEBİLİR –HAFİF MENTAL RETARDASYON; Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okullarda akranlarıyla, kaynaştırma şeklinde eğitim gören bireylere bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. Okuma-yazma becerileri, temel matematik becerileri, okul öncesi beceriler gibi… ÖĞRETİLEBİLİR-ORTA VE AĞIR MENTAL RETARDASYON: Orta ve ağır zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan, akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pek çok […]