Kavram ve Beceri Eğitimi

Özel eğitim ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni tarafından, öğrencinin eğitim planı (BEP) doğrultusunda uygun araç-gereç ve eğitim ortamı sağlanarak verilmektedir.

Grup Eğitimi

Rehberlik Araştırma Merkezi’nden raporu olan öğrenciler ayda dört seans grup eğitimi almaktadır. Gruplar öğrencinin yaşı, öğrenme düzeyi, eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Bireysel Eğitim

Rehberlik Araştırma Merkezinden raporu olan öğrenciler, ayda 8 seans bireysel eğitim almaktadır. Bireysel Eğitimde bütün çalışmalar, bir öğrenci – bir eğitimci şeklinde birebir yapılmaktadır.  

Eğitim Alanları

Okul Başarısızlığı Öğrenme Güçlüğü Okuma-Yazma Güçlüğü Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Otizm-Asperger Sendromu- Rett Sendromu Dawn Sendromu-Williams Sendromu Mental Retardasyon-Zihinsel Engel Erken Çocukluk Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Spor, Resim, Müzik,Tiyatro,sirk,Piknik,Gezi vb). Bedensel Engel – Fizyoterapi Eğitimi