Özel Öğrenme Güçlüğü; Bir çocuğun, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma – yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. Yaşam boyu sürebilen bir bozukluktur.

 

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlülüğün en çarpıcı özelliğidir. Bazı çocuklar açısından, öğrenme güçlüğü, okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.

 

NEDENLERİ

Doğum Öncesi Nedenleri:
–  Yetersiz ve dengesiz beslenme
–  Annenin geçirdiği enfeksiyonlar
–  İlaç kullanma
–  Radyasyona maruz kalma
–  Vitamin eksikliği

 

Doğum Sırası Nedenleri:
–    Uzun ve zor doğum
–    Plasenta ve göbek kordonu anormallikleri
–    Güç ve riskli doğum
–    Beyin hasarı

  
Doğum Sonrası Nedenleri:
–    Çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar
–    Kazalar- travmalar
–    Doğumdan sonra nefes almaya başlayıncaya kadar geçen sürenin uzunluğu
–    Beynin oksijensiz kalması
–    Tümörler
–    Kalıtsal Bozukluklar, Kan uyuşmazlığı, Ailede özel öğrenme güçlüğü olan başka bireylerin olması.

 

BELİRTİLERİ
–    Dil gelişiminde gecikme, konuşma bozukluğu ( yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi vb. )
–    Zayıf kavram gelişimi
–    Yetersiz motor gelişim ( öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun ) .
–    Bellek ve dikkat problemi (sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük)-
–    Akademik başarısı, okul başarısı yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşüktür.-
–    Bazı derslerde başarısı normal yada normal üstü iken bazı derslerde düşük olabilir..
–    Okuma becerisi, okuma hız ve niteliği bakımından yaşıtlarından geridir. Harf ses uyumu gelişmemiştir . Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez.
–    Yazma becerisi, yaşıtlarına göre el yazısı okunaksız ve çirkindir. Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır. Yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, karıştırır.
–    Aritmetik beceriler, Aritmetikte zorlanır, dört işlemi yaparken yavaştır. Parmak sayar, yanlış yapar. Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker. Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır.
–    Çalışma alışkanlığı, ev ödevlerini almaz, eksik alır, ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir. Ders çalışırken yavaş ve verimsizdir. Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır.
–    Organize olma becerisi: Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır. Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar, yazarken gereksiz satır atlar, zamanını ayarlamakta güçlük çeker.
–    Sıraya Koyma Becerisi: Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile, aralarından biri sorulduğunda yanıtlamakta güçlük çeker ya da yanlış yanıtlar.
–    Sözel İfade Becerisi: Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır. Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır, sınıfta sözel katılımı azdır.
–    Motor Becerileri: Top yakalama, ip atlama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdır. Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kurar. Çatal kaşık kullanmakta, ayakkabı kravat bağlamakta zorlanır. İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çeker.

 

TANI VE TEDAVİ
Tanı, çocukta görülen belirtilerin yanında, tam teşekküllü hastanelerde, çocuk psikiyatristleri, çocuk nöroloji uzmanı ve Uzman psikologlarca değişik test ve tetkikler yapılarak konulmaktadır. Ayrıca bu çocuklar Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilmelidir.

Özel öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal okuluna devam ederken ayrıca bireysel ve grup eğitimi şeklinde özel bir eğitime alınmalıdır.

Verilen eğitimler, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, dikkat ve bellek,  ardışık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Ayrıca, dinleme, konuşma, okuma, yazma, dil becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi bu süreç içinde yer almaktadır.

Özel öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanı sıra dikkat eksikliği aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluk eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülmelidir.