ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Toplum içinde yaşayan bireyler olarak içinde yaşadığımız toplumla uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmamız beklenir. Bireylerin birbiriyle ve çevresiyle dengeli ilişkiler kurulabilmesinin yolu ise çocuklukta aldıkları eğitimle gerçekleşebilir.   Çocukluk, insan kişiliğinin gelişimlerindeki en temel faktör olması nedeniyle çok önemlidir. Doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre koşulları ve dengeli ebeveyn  tutumları […]

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

•    Otizm•    Asperger Sendromu•    Rett Sendromu   OTİZM Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen, nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın 3. yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genellikle öğrenme güçlüğü çekerler. Otistik çocuklar, çevresindeki dünyayı algılamakta ortak zorluk çekerler. Otizm, erkek çocuklarda, kız çocuklara oranla daha çok görülmektedir. Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların […]

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ) ,çocuk ve ergenlerde aşırı hareketlilik dikkat sorunları ve dürtüsellikle karakterize edilen bir tablodur. Bir çocukta bu bozukluğun varlığının teyit edilebilmesi için, belirtilerin yedi yaşından önce başlamış olması gereklidir.   Ayrıca dürtüsellik, dikkat dağınıklığı ve hareketlilik belirtileri çocuğun yaşamını, kişilerarası ilişkilerini veya okul hayatını olumsuz biçimde etkileyecek düzeyde olmalıdır. […]

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Öğrenme Güçlüğü; Bir çocuğun, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma – yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. Yaşam boyu sürebilen bir bozukluktur. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlülüğün en çarpıcı özelliğidir. Bazı çocuklar açısından, öğrenme […]

ZİHİNSEL ENGEL – MENTAL RETARDASYON

Zekâ: Doğuştan var olan hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Zeka sayesinde insan kendisini ve çevresini anlar. Olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir.   Zihinsel Engellilik: Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında ortaya çıkan, sosyal uyum becerilerinde görülen yetersizlik, dikkat, algılama bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından […]

Bilgi Bankası

Zihinsel engelli bireyler, yaşıtlarına göre kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim, duyusal ve motor becerilerinde geç ve yavaş öğrenirler. Öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre Dünya nüfusunun %3 ü Zihinsel engellidir. Her toplumda her ailede görülebilir.