Eğitim Alanları

Okul BaşarısızlığıÖğrenme GüçlüğüOkuma-Yazma GüçlüğüDikkat Dağınıklığı ve HiperaktiviteYaygın Gelişimsel BozukluklarOtizm-Asperger Sendromu- Rett SendromuDawn Sendromu-Williams SendromuMental Retardasyon-Zihinsel EngelErken Çocukluk EğitimiOkul Öncesi EğitimiPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik HizmetiAile Eğitimi ve DanışmanlığıBilgisayar Destekli EğitimSosyal ve Kültürel Etkinlikler (Spor, Resim, Müzik,Tiyatro,sirk,Piknik,Gezi vb).Bedensel Engel - Fizyoterapi EğitimiRead more …

Eğitim Alanları

Okul Başarısızlığı Öğrenme Güçlüğü Okuma-Yazma Güçlüğü Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Otizm-Asperger Sendromu- Rett Sendromu Dawn Sendromu-Williams Sendromu Mental Retardasyon-Zihinsel Engel Erken Çocukluk Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Spor, Resim, Müzik,Tiyatro,sirk,Piknik,Gezi vb). Bedensel Engel - Fizyoterapi EğitimiRead more …