Bedensel Engel

Spina Bifida, Cerabral Palsy, Epilepsi, Kromozon Anomalisi, Gelişim Geriliği gibi tanılar konmuş bireylere, kaba ve ince motor becerilerinin gelişmesine yönelik fizyoterapi eğitimi, uzman fizyoterapistlerimiz tarafından verilmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Atipik Otizm gibi tanılar konmuş bireylere, zihinsel engeli olmasa da genel olarak iletişim ve sosyal uyum becerilerinde ciddi sorunlar yaşayan bireylere bireysel ve grup eğitim dersleri verilmektedir. İletişim becerileri, taklit becerileri, sosyalleştirme becerileri, akademik beceriler gibi…

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

EĞİTİLEBİLİR –HAFİF MENTAL RETARDASYON; Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okullarda akranlarıyla, kaynaştırma şeklinde eğitim gören bireylere bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. Okuma-yazma becerileri, temel matematik becerileri, okul öncesi beceriler gibi… ÖĞRETİLEBİLİR-ORTA VE AĞIR MENTAL RETARDASYON: Orta ve ağır zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan, akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pek çok […]

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde olmasına rağmen, okuma-yazma ve matematik gibi alanlarda yaşıtlarına göre farklı bir şekilde öğrenme güçlüğü çeken bireylere, bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. Öğrenmeye hazırlık becerileri, okuma-yazma temel becerileri, matematikle ilgili temel beceriler, algı çalışmaları, dikkat arttırma çalışmaları gibi…

Eğitim Programları

YeniMavi Denizim Özel Eğitim Kurumu, öğrencilerine en uygun eğitim programlarının tespit, analiz ve uygulamasını gerçekleştirmek için, ekip olarak çalışarak yüksek verimlilikte eğitim programlarını uygulamaktadır.