• Okul Başarısızlığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Okuma-Yazma Güçlüğü
 • Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otizm-Asperger Sendromu- Rett Sendromu
 • Dawn Sendromu-Williams Sendromu
 • Mental Retardasyon-Zihinsel Engel
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti
 • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Bilgisayar Destekli Eğitim
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Spor, Resim, Müzik,Tiyatro,sirk,Piknik,Gezi vb).
 • Bedensel Engel – Fizyoterapi Eğitimi