Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Atipik Otizm gibi tanılar konmuş bireylere, zihinsel engeli olmasa da genel olarak iletişim ve sosyal uyum becerilerinde ciddi sorunlar yaşayan bireylere bireysel ve grup eğitim dersleri verilmektedir. İletişim becerileri, taklit becerileri, sosyalleştirme becerileri, akademik beceriler gibi…