EĞİTİLEBİLİR –HAFİF MENTAL RETARDASYON; Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okullarda akranlarıyla, kaynaştırma şeklinde eğitim gören bireylere bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. Okuma-yazma becerileri, temel matematik becerileri, okul öncesi beceriler gibi…

ÖĞRETİLEBİLİR-ORTA VE AĞIR MENTAL RETARDASYON: Orta ve ağır zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan, akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pek çok bağımsız yaşam becerilerini öğrenebilen bireylere bu beceriler beceri analizi yapılarak öğretilmektedir. Öz bakım becerileri, iletişim becerileri, sosyalleştirme becerileri gibi…