Eğitimcilerimiz, öğrencilerin ailelerine, ailelerin ihtiyaç duydukları konularda her ay düzenli olarak eğitim vermektedir. Eğitim konuları, ailelerden gelen talep ve sorunlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra, yılda iki defa genel veli toplantısı düzenlenerek, yenilikler, değişiklikler ve gelişmeler hakkında velilerle bilgi alışverişi yapılmaktadır. Ayrıca psikologlar tarafından, ailelerin istediği konularda, karşılaştıkları problemlerde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.