Ev ziyaretlerindeki amaç, bireyi ve aileyi ev ortamında gözlemlemek, ilişki biçimlerini öğrenmek, ailenin çocuklarına yaklaşımını, çocuktan beklentilerini, kabullenme sürecinin neresinde olduğunu anlamaya çalışmaktır. Ev ziyaretlerinde aileye, çocuğun eğitsel durumu, tanısı, kurumda yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ailenin eğitim sürecine katkısının önemi vurgulanmaktadır.