Eğitim alan öğrencilerimizin, bireysel gelişimlerinin artması ve bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla spor, müzik, resim, drama, tiyatro, sirk, piknik gezi gibi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Böylece, öğrencilerimizin mekânı görerek ve olayı bizzat yaşayarak eğitim almaları ve sosyalleşmeleri sağlanmaktadır.